thông tin biểu ghi
ISBN
DDC 657.01
Tác giả CN Võ, Văn Nhị
Nhan đề 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp / Võ Văn Nhị
Nhan đề khác Hai sáu tám sơ đồ kế toán doanh nghiệp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2010
Mô tả vật lý 326 tr. : sơ đồ ; 24 cm.
Từ khóa tự do Doanh nghiệp-Kế toán
Từ khóa tự do Kế toán-Phân loại
Từ khóa tự do Sơ đồ kế toán
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ 300Q12_Kho Đọc(1): 062148
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113211
0022
0045D67E9EF-60F4-499F-A791-848A580472A1
005201901302236
008190128s2010 vm vie
0091 0
020 |c66000
039|a20190130223644|bphucvh|c20190128111630|dquyennt|y20190128111557|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a657.01|bV8721|223
100 |aVõ, Văn Nhị
245 |a268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp / |cVõ Văn Nhị
246 |aHai sáu tám sơ đồ kế toán doanh nghiệp
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2010
300 |a326 tr. : |bsơ đồ ; |c24 cm.
541 |aNhà sách kinh tế tặng
653 |aDoanh nghiệp|xKế toán
653 |aKế toán|xPhân loại
653 |aSơ đồ kế toán
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
691 |aKế toán
710 |aTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.|bKhoa Kế toán - Kiểm toán
852|a300|bQ12_Kho Đọc|j(1): 062148
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/13211-268sodoketoandoanhnghiepthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 062148 Q12_Kho Mượn_02 657.01 V8721 Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào