thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 658.8 N5764
    Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh & tiếp thị /
ISBN
DDC 658.8
Tác giả CN Nguyễn, Văn Dung
Nhan đề Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh & tiếp thị / Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Quyết
Nhan đề khác Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh và tiếp thị
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Giao thông vận tải, 2010
Mô tả vật lý 371 tr. : minh họa ; 24 cm.
Từ khóa tự do Marketing
Từ khóa tự do Nghiên cứu Marketing-Phương pháp luận
Khoa Khoa Quản trị - Luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quyết
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quốc Hưng
Địa chỉ 300Q12_Kho Đọc(1): 062149
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113210
0022
0049E9E216A-0316-4BE4-9C73-7F4EB516FA13
005201901302239
008190128s2010 vm vie
0091 0
020 |c75000
039|a20190130223946|bphucvh|y20190128110853|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a658.8|bN5764|223
100 |aNguyễn, Văn Dung|cMBA
245 |aNghiên cứu định lượng trong kinh doanh & tiếp thị / |cNguyễn Văn Dung, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Quyết
246 |aNghiên cứu định lượng trong kinh doanh và tiếp thị
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bGiao thông vận tải, |c2010
300 |a371 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
541 |aNhà sách kinh tế tặng
653 |aMarketing
653 |aNghiên cứu Marketing|xPhương pháp luận
690 |aKhoa Quản trị - Luật
691 |aMarketing
700 |aNguyễn, Quyết|cThS.
700 |aNguyễn, Quốc Hưng|cMBA
852|a300|bQ12_Kho Đọc|j(1): 062149
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/13210-nghiencuudinhluongtrongkinhdoanhvatiepthithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 062149 Q12_Kho Mượn_02 658.8 N5764 Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào