thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 658.1507 G434
    Giáo trình tài chính doanh nghiệp.
ISBN
DDC 658.1507
Nhan đề Giáo trình tài chính doanh nghiệp. Phần 1 / Nguyễn Trung Trực ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả vật lý 395 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24 cm.
Từ khóa tự do Doanh nghiệp-Giáo trình-Tài chính
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Phương Loan
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trung Trực
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích Thảo
Tác giả(bs) CN Lại, Cao Mai Phương
Địa chỉ 300Q12_Kho Đọc(1): 062143
000 00000nam#a2200000u##4500
00113209
0021
0049D49D2F6-BCC8-4091-9E02-D5861B12FC80
005201901302242
008190128s2013 vm vie
0091 0
020 |c99000
039|a20190130224206|bphucvh|c20190128105955|dquyennt|y20190128105938|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a658.1507|bG434|223
245 |aGiáo trình tài chính doanh nghiệp. |nPhần 1 / |cNguyễn Trung Trực ...[và những người khác]
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bKinh tế Tp. Hồ Chí Minh, |c2013
300 |a395 tr. : |bhình vẽ, sơ đồ ; |c24 cm.
504 |aThư mục tr. 387 - 388
541 |aNhà sách kinh tế tặng
653 |aDoanh nghiệp|vGiáo trình|xTài chính
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
691 |aTài chính doanh nghiệp
700 |aPhạm, Thị Phương Loan|cThS.
700 |aNguyễn, Trung Trực|cTS.|echủ biên
700 |aNguyễn, Thị Bích Thảo|cThS.
700|aLại, Cao Mai Phương|cThS.
852|a300|bQ12_Kho Đọc|j(1): 062143
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/anhbiasach/13209-giaotrinhtaichinhdoanhnghiepthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 062143 Q12_Kho Mượn_02 658.1507 G434 Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào