thông tin biểu ghi
ISBN
DDC 657.0711
Nhan đề Nguyên lý kế toán / Trần Đình Phụng...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2011
Mô tả vật lý 306 tr. : sơ đồ ; 24 cm.
Từ khóa tự do Kế toán-Giáo trình
Từ khóa tự do Kế toán-Dạy và học
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trọng Nguyên
Tác giả(bs) CN Trần, Đình Phụng
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Toàn
Tác giả(bs) CN Châu, Thanh An
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Phương Thuý
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Địa chỉ 300Q12_Kho Đọc(2): 062179-80
000 00000nam#a2200000u##4500
00113208
0022
004E6AF6DF7-7B39-4007-B9CB-54EAEB3B4840
005201901302245
008190128s2011 vm vie
0091 0
020 |c77000
039|a20190130224553|bphucvh|y20190128105039|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a657.0711|bN5764|223
245 |aNguyên lý kế toán / |cTrần Đình Phụng...[và những người khác]
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bPhương Đông, |c2011
300 |a306 tr. : |bsơ đồ ; |c24 cm.
541 |aNhà sách kinh tế tặng
653 |aKế toán|xGiáo trình
653 |aKế toán|xDạy và học
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
691 |aKế toán
700 |aNguyễn, Trọng Nguyên|cThS.
700 |aTrần, Đình Phụng|cTS.|echủ biên
700 |aPhạm, Ngọc Toàn|cTS.
700|aChâu, Thanh An|cThS.
700|aNguyễn, Thị Phương Thuý|cCN.
710 |aTrường Đại học Tôn Đức Thắng|bKhoa Kế toán
852|a300|bQ12_Kho Đọc|j(2): 062179-80
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/13208-nguyenlyketoanthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 062179 Q12_Kho Mượn_02 657.0711 N5764 Sách mượn về nhà 1
2 062180 Q12_Kho Mượn_02 657.0711 N5764 Sách mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào