thông tin biểu ghi
ISBN 2030100000646
DDC 337
Tác giả CN Nguyễn, Văn Dung
Nhan đề Kinh tế quốc tế = $bInternational economies / Nguyễn Văn Dung
Nhan đề khác International economies
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2012
Mô tả vật lý 330 tr. : hình vẽ ; 24 cm.
Từ khóa tự do Thị trường ngoại hối
Từ khóa tự do Kinh tế quốc tế
Từ khóa tự do Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Khoa Khoa Quản trị - Luật
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Địa chỉ 300Q12_Kho Đọc(1): 062247
000 00000nam#a2200000u##4500
00113207
0022
004C1BCAA2C-34D5-452B-B321-4B3A6F1BC4BF
005201901302250
008190128s2012 vm vie
0091 0
020 |a2030100000646|c83000
039|a20190130225006|bphucvh|c20190128104332|dquyennt|y20190128104201|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a337|bN5764|223
100 |aNguyễn, Văn Dung
245 |aKinh tế quốc tế =|b$bInternational economies / |cNguyễn Văn Dung
246 |aInternational economies
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bPhương Đông, |c2012
300 |a330 tr. : |bhình vẽ ; |c24 cm.
504 |aThư mục tr. 303
541|aNhà sách kinh tế tặng
653 |aThị trường ngoại hối
653 |aKinh tế quốc tế
653 |aNgân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
690 |aKhoa Quản trị - Luật
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
852|a300|bQ12_Kho Đọc|j(1): 062247
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/13207-kinhtequoctethumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 062247 Q12_Kho Mượn_02 337 N5764 Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào