thông tin biểu ghi
ISBN
DDC 650.1
Tác giả CN Coe, Norman
Nhan đề Đường đến thành công / Norman, Coe
Nhan đề khác The road to success
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thời đại, 2012
Mô tả vật lý 258 tr. : sơ đồ ; 24 cm.
Từ khóa tự do Kỹ năng sống
Từ khóa tự do Thành công trong thời thanh niên
Khoa Khoa Quản trị - Luật
Địa chỉ 300Q12_Kho Đọc(1): 062256
000 00000nam#a2200000u##4500
00113206
0022
00453936A5D-7F54-4B31-ABB0-086BAF4460B0
005201901302255
008190128s2012 vm vie
0091 0
020 |c20000
039|a20190130225545|bphucvh|y20190128103028|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a650.1|bC6721|223
100 |aCoe, Norman
245 |aĐường đến thành công / |cNorman, Coe
246 |aThe road to success
260 |aHà Nội : |bThời đại, |c2012
300 |a258 tr. : |bsơ đồ ; |c24 cm.
541 |aNhà sách kinh tế tặng
653 |aKỹ năng sống
653 |aThành công trong thời thanh niên
690 |aKhoa Quản trị - Luật
852|a300|bQ12_Kho Đọc|j(1): 062256
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/13206-duongdenthanhcongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 062256 Q12_Kho Mượn_02 650.1 C6721 Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào