thông tin biểu ghi
ISBN
DDC 340.03
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Điệp
Nhan đề 3450 thuật ngữ pháp lý phổ thông / Nguyễn Ngọc Điệp
Nhan đề khác Ba ngàn bốn trăm năm mươi thuật ngữ pháp lý phổ thông
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giao thông Vận tải, 2009
Mô tả vật lý 694 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Pháp luật-Thuật ngữ, từ vựng, -Việt Nam
Khoa Khoa Quản trị - Luật
Địa chỉ 300Q12_Kho Đọc(1): 062239
000 00000nam#a2200000u##4500
00113205
0022
0040BC0842B-75A1-411A-84DB-C06317732386
005201901302258
008190128s2009 vm vie
0091 0
020 |c125000
039|a20190130225839|bphucvh|c20190128101652|dquyennt|y20190128101614|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a340.03|bN5764|223
100 |aNguyễn, Ngọc Điệp
245 |a3450 thuật ngữ pháp lý phổ thông / |cNguyễn Ngọc Điệp
246 |aBa ngàn bốn trăm năm mươi thuật ngữ pháp lý phổ thông
260 |aHà Nội : |bGiao thông Vận tải, |c2009
300 |a694 tr. ; |c24 cm.
541 |aNhà sách kinh tế tặng
653 |aPháp luật|xThuật ngữ, từ vựng, |bViệt Nam
690 |aKhoa Quản trị - Luật
691|aLuật kinh tế
852|a300|bQ12_Kho Đọc|j(1): 062239
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/13205-3450thuatnguphaplyphothongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 062239 Q12_Kho Mượn_02 340.03 N5764 Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào