thông tin biểu ghi
ISBN 9786049220227
DDC 339
Nhan đề Bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam : sách chuyên khảo / Hạ Thị Thiều Dao chủ biên
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả vật lý 234 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Kinh tế vi mô-Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam-Chính sách kinh tế
Khoa Khoa Quản trị - Luật
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Mỹ Ngọc
Tác giả(bs) CN Hạ, Thị Thiều Dao
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Tuyết Trinh
Tác giả(bs) CN Lại, Văn Tài
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồng Vinh
Địa chỉ 300Q12_Kho Đọc(1): 062235
000 00000nam#a2200000u##4500
00113204
0022
004EF237FE0-05CB-4890-93E7-E758376E14EE
005201901302301
008190128s2013 vm vie
0091 0
020 |a9786049220227|c59000
039|a20190130230133|bphucvh|c20190128100639|dquyennt|y20190128100616|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a339|bB3281|223
245 |aBất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam : |bsách chuyên khảo / |cHạ Thị Thiều Dao chủ biên
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bKinh tế Tp. Hồ Chí Minh, |c2013
300 |a234 tr. ; |c24 cm.
504 |aThư mục tr. 216 - 234
541 |aNhà sách kinh tế tặng
653 |aKinh tế vi mô|bViệt Nam
653 |aViệt Nam|bChính sách kinh tế
690 |aKhoa Quản trị - Luật
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
700 |aLê, Thị Mỹ Ngọc|cCN
700 |aHạ, Thị Thiều Dao|cPGS.TS.|echủ biên
700 |aPhạm, Thị Tuyết Trinh|cThS.
700|aLại, Văn Tài|cThS.
700|aNguyễn, Thị Hồng Vinh|cThS.
852|a300|bQ12_Kho Đọc|j(1): 062235
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/13204-batonkinhtevixmoovietnamthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 062235 Q12_Kho Mượn_02 339 B3281 Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào