thông tin biểu ghi
DDC 658.1511
Nhan đề Kế toán quản trị / Đoàn Ngọc Quế, Đào Tất Thắng, Lê Đình Trực chủ biên
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh :Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh,2013
Mô tả vật lý 366 tr. ;27 cm
Từ khóa tự do Kế toán quản trị-Lý thuyết-Bài tập-Bài giải
Từ khóa tự do Kế toán quản lý
Khoa Khoa Quản trị - Luật
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Tác giả(bs) CN Trần, Anh Hoa,
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Dược,
Tác giả(bs) CN Đào, Tất Thắng,
Tác giả(bs) CN Đoàn, Ngọc Quế,
Tác giả(bs) CN Lê, Đình Trực,
Tác giả(bs) TT Trường đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(1): 062248
000 01081nam a2200349 # 4500
00113203
0022
0047D730C8A-5180-400D-A7A1-FEEB0270E0FE
005201901302304
008190128s2013 vm vie
0091 0
039|a20190130230437|bphucvh|c20190129092238|dquyennt|y20190128095213|zquyennt
040|aNTT
041|avie
044|avm|ba-vt
08204|a658.1511|bK241T|223
24500|aKế toán quản trị /|cĐoàn Ngọc Quế, Đào Tất Thắng, Lê Đình Trực chủ biên
260|aTp. Hồ Chí Minh :|bKinh tế Tp. Hồ Chí Minh,|c2013
300|a366 tr. ;|c27 cm
541|aNhà sách kinh tế tặng
6534|aKế toán quản trị|vLý thuyết|vBài tập|vBài giải
6534|aKế toán quản lý
690|aKhoa Quản trị - Luật
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aKế toán
691|aQuản trị kinh doanh
7001|aTrần, Anh Hoa,|cTS
7001|aPhạm, Văn Dược,|cPGS.TS
7001|aĐào, Tất Thắng,|cThS,|eChủ biên
7001|aĐoàn, Ngọc Quế,|cTS,|eChủ biên
7001|aLê, Đình Trực,|cTS,|eChủ biên
7102|aTrường đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.|bKhoa Kế toán. Bộ môn Kế toán Quản trị - phân tích hoạt kinh doanh
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(1): 062248
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/13203-ketoanquantrithumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 062248 Q12_Kho Mượn_02 658.1511 K241T Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào