thông tin biểu ghi
ISBN 9786040039491
DDC 306.09597
Nhan đề Cơ sở văn hoá Việt Nam / Trần Quốc Vượng chủ biên, Tô Ngọc Thanh...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai mươi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2018
Mô tả vật lý 303 tr., 16 tr. ảnh : hình vẽ ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày các khái niệm về văn hoá; cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hoá; diễn biến lịch sử của văn hoá Việt Nam và không gian văn hoá Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hoá-Giáo trình-Việt Nam
Khoa Khoa Cơ bản
Khoa Khoa Du lịch và Việt Nam học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Chí Bền
Tác giả(bs) CN Tô, Ngọc Thanh
Tác giả(bs) CN Trần, Quốc Vượng
Tác giả(bs) CN Lâm, Thị Mỹ Dung
Tác giả(bs) CN Trần, Thuý Anh
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(3): 062261-3
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(3): 062264-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113136
0022
0046B60613D-C922-4410-8464-E9FE62E02788
005201905251411
008190110s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786040039491|c60000
039|a20190525141145|bquyennt|c20190525141126|dquyennt|y20190110154136|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a306.09597|bC6521|223
245 |aCơ sở văn hoá Việt Nam / |cTrần Quốc Vượng chủ biên, Tô Ngọc Thanh...[và những người khác]
250 |aTái bản lần thứ hai mươi
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2018
300 |a303 tr., 16 tr. ảnh : |bhình vẽ ; |c21 cm.
504 |aThư mục: tr. 301-303
520 |aTrình bày các khái niệm về văn hoá; cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hoá; diễn biến lịch sử của văn hoá Việt Nam và không gian văn hoá Việt Nam
541 |aSách sinh viên yêu cầu bổ sung
653 |aVăn hoá|vGiáo trình|bViệt Nam
690 |aKhoa Cơ bản
690|aKhoa Du lịch và Việt Nam học
691|aQuản trị khách sạn
692|aLỊCH SỬ VĂN HÓA VIỆT NAM (VIETNAMESE CULTOURISM HISTORY)
700 |aNguyễn, Chí Bền
700 |aTô, Ngọc Thanh
700 |aTrần, Quốc Vượng|echủ biên
700|aLâm, Thị Mỹ Dung
700|aTrần, Thuý Anh
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(3): 062261-3
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(3): 062264-6
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/13136_cosovanhoavnthumbimage.jpg
890|a6|b8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 062261 Q12_Kho Mượn_01 306.09597 C6521 Sách mượn về nhà 1
2 062262 Q12_Kho Mượn_01 306.09597 C6521 Sách mượn về nhà 2
3 062263 Q12_Kho Mượn_01 306.09597 C6521 Sách mượn về nhà 3
4 062264 Q12_Kho Mượn_02 306.09597 C6521 Sách mượn về nhà 4
5 062265 Q12_Kho Mượn_02 306.09597 C6521 Sách mượn về nhà 5
6 062266 Q12_Kho Mượn_02 306.09597 C6521 Sách mượn về nhà 6

Không có liên kết tài liệu số nào