thông tin biểu ghi
ISBN 9786049708916
DDC 005.1092
Tác giả CN Phạm, Huy Hoàng
Nhan đề Code dạo kí sự : lập trình viên đâu phải chỉ biết code / Phạm Huy Hoàng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 298 tr. : minh họa ; 24 cm.
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin-Dạy và học
Từ khóa tự do Học sinh-Hướng nghiệp
Từ khóa tự do Lập trình máy tính-Dạy và học
Từ khóa tự do Lập trình viên
Khoa Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(2): 062271-2
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(1): 062270
000 00000nam#a2200000u##4500
00113134
0022
0043FC17637-3204-4F07-BEB1-4F775D66804C
005201901101720
008190110s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786049708916|c159000
039|a20190110172051|bthienvan|y20190110152219|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a005.1092|bP534|223
100 |aPhạm, Huy Hoàng
245 |aCode dạo kí sự : |blập trình viên đâu phải chỉ biết code / |cPhạm Huy Hoàng
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2018
300 |a298 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
504 |aGồm thư mục tài liệu tham khảo tr. 292 - 298
541 |aSách sinh viên yêu cầu bổ sung
653 |aCông nghệ thông tin|xDạy và học
653 |aHọc sinh|xHướng nghiệp
653 |aLập trình máy tính|xDạy và học
653 |aLập trình viên
690 |aKhoa Công nghệ Thông tin
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(2): 062271-2
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(1): 062270
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/13134_codedaokysuthumbimage.jpg
890|a3|b7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 062271 Q12_Kho Mượn_01 005.1092 P534 Sách mượn về nhà 1 Hạn trả:02-07-2019
2 062272 Q12_Kho Mượn_01 005.1092 P534 Sách mượn về nhà 2 Hạn trả:20-06-2019
3 062270 Q12_Kho Mượn_02 005.1092 P534 Sách mượn về nhà 3

Không có liên kết tài liệu số nào