thông tin biểu ghi
ISBN 9786047336227
DDC 620.001
Nhan đề Nhập môn về kỹ thuật / Phạm Ngọc Tuấn chủ biên, Hồ Thị Thu Nga...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả vật lý 377 tr. : minh hoạ ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu về lịch sử và sự phát triển của kỹ thuật. Các bước đầu tiên chuẩn bị cho sự nghiệp thành công của sinh viên. Giới thiệu chi tiết các bước và ví dụ áp dụng quá trình thiết kế kỹ thuật nhằm giúp sinh viên trong công việc thiết kế. Một số thông tin về đo lường, toán học và cơ sở kỹ thuật để sinh viên sử dụng trong quá trình tính toán, thiết kế...
Từ khóa tự do Kĩ thuật-Giáo trình
Khoa Khoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô
Tác giả(bs) CN Hồ, Thị Thu Nga
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Ngọc Khánh
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Tuấn
Tác giả(bs) CN Trần, Đại Nguyên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tường
Tác giả(bs) TT Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(8): 062275-7, 063304-8
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(7): 062273-4, 063309-13
000 00000nam#a2200000u##4500
00113132
0022
004996F1F63-F7D1-4FB0-BA6D-1CC29F96840F
005201906190921
008190110s2015 vm vie
0091 0
020 |a9786047336227|c98000
039|a20190619092145|bnhungtth|c20190617091651|dnhungtth|y20190110145112|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a620.001|bN5769|223
245 |aNhập môn về kỹ thuật / |cPhạm Ngọc Tuấn chủ biên, Hồ Thị Thu Nga...[và những người khác]
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2015
300 |a377 tr. : |bminh hoạ ; |c24 cm.
504 |aThư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 363-377
520 |aGiới thiệu về lịch sử và sự phát triển của kỹ thuật. Các bước đầu tiên chuẩn bị cho sự nghiệp thành công của sinh viên. Giới thiệu chi tiết các bước và ví dụ áp dụng quá trình thiết kế kỹ thuật nhằm giúp sinh viên trong công việc thiết kế. Một số thông tin về đo lường, toán học và cơ sở kỹ thuật để sinh viên sử dụng trong quá trình tính toán, thiết kế...
541 |aSách sinh viên yêu cầu bổ sung
653 |aKĩ thuật|vGiáo trình
690 |aKhoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô
700 |aHồ, Thị Thu Nga
700 |aĐỗ, Thị Ngọc Khánh
700 |aPhạm, Ngọc Tuấn|echủ biên
700|aTrần, Đại Nguyên
700|aNguyễn, Minh Hà
700|aNguyễn, Văn Tường
710 |aĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(8): 062275-7, 063304-8
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(7): 062273-4, 063309-13
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/13132_nhapmonkythuatthumbimage.jpg
890|a15|b18|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 062273 Q12_Kho Mượn_02 620.001 N5769 Sách mượn về nhà 1
2 062274 Q12_Kho Mượn_02 620.001 N5769 Sách mượn về nhà 2
3 062275 Q12_Kho Mượn_01 620.001 N5769 Sách mượn về nhà 3
4 062276 Q12_Kho Mượn_01 620.001 N5769 Sách mượn về nhà 4
5 062277 Q12_Kho Mượn_01 620.001 N5769 Sách mượn về nhà 5
6 063304 Q12_Kho Mượn_01 620.001 N5769 Sách mượn về nhà 6
7 063305 Q12_Kho Mượn_01 620.001 N5769 Sách mượn về nhà 7
8 063306 Q12_Kho Mượn_01 620.001 N5769 Sách mượn về nhà 8 Hạn trả:05-07-2019
9 063307 Q12_Kho Mượn_01 620.001 N5769 Sách mượn về nhà 9
10 063308 Q12_Kho Mượn_01 620.001 N5769 Sách mượn về nhà 10