thông tin biểu ghi
ISBN 9786049222092
DDC 657
Nhan đề Bài tập và bài giải kế toán ngân hàng : 100 bài tập và 20 đề thi / Nguyễn Thị Loan chủ biên, Trần Thị Kỳ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả vật lý 250 tr. : bảng ; 24 cm.
Tóm tắt Tập hợp các câu hỏi, bài tập về kế toán ngân hàng, nghiệp vụ tín dụng, đầu tư, huy động vốn
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Tài chính
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Kỳ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Loan
Tác giả(bs) CN Đặng, Đình Tân
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Đoan Trang
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trung Trí
Tác giả(bs) CN Trần, Xuân Nhật
Tác giả(bs) TT Trường đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ 300Q12_Kho Đọc(1): 062116
000 00000nam#a2200000u##4500
00113131
0022
004483FD8E2-E4D8-400D-AF53-CEB9726490FB
005201901101719
008190110s2015 vm vie
0091 0
020 |a9786049222092|c78000
039|a20190110171910|bthienvan|c20190110143140|dquyennt|y20190110143045|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bB152|223
245 |aBài tập và bài giải kế toán ngân hàng : |b100 bài tập và 20 đề thi / |cNguyễn Thị Loan chủ biên, Trần Thị Kỳ...[và những người khác]
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bKinh tế Tp. Hồ Chí Minh, |c2015
300 |a250 tr. : |bbảng ; |c24 cm.
504 |aThư mục cuối chính văn
520 |aTập hợp các câu hỏi, bài tập về kế toán ngân hàng, nghiệp vụ tín dụng, đầu tư, huy động vốn
541 |aNhà sách kinh tế tặng
653 |aKế toán
653 |aNgân hàng
653 |aTài chính
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
700 |aTrần, Thị Kỳ|cTS.
700 |aNguyễn, Thị Loan|cPGS.TS.|echủ biên
700 |aĐặng, Đình Tân|cThS.
700|aNguyễn, Thị Đoan Trang|cThS.
700|aNguyễn, Trung Trí|cThS.
700|aTrần, Xuân Nhật|cThS.
710 |aTrường đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh|bKhoa Kế toán - Kiểm toán
852|a300|bQ12_Kho Đọc|j(1): 062116
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/13131_ketoannganhangthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 062116 Q12_Kho Mượn_02 657 B152 Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào