thông tin biểu ghi
DDC 344.597 02
Nhan đề Tìm hiểu Luật bảo hiểm xã hội
Nhan đề khác Luật bảo hiểm xã hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội :Lao động, 2013
Mô tả vật lý 142 tr. ;21 cm.
Từ khóa tự do An sinh xã hội-Luật và pháp chế-Việt Nam
Từ khóa tự do Bảo hiểm xã hội-Khía cạnh pháp luật
Khoa Khoa Cơ bản
Khoa Khoa Quản trị - Luật
Địa chỉ 300Q12_Kho Đọc(1): 062257
000 01030nam a2200277 # 4500
00113129
0022
0041CC60F47-1E2F-4DA1-95E8-3727D5A82217
005201901091500
008190109s2013 vm vie
0091 0
039|y20190109150017|zquyennt
040|aNTT
041|avie
044|avm|ba-vt
08214|a344.597 02|bL9268b|223
24500|aTìm hiểu Luật bảo hiểm xã hội
246|aLuật bảo hiểm xã hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
260|aHà Nội :|bLao động, |c2013
300|a142 tr. ;|c21 cm.
541|aNhà sách kinh tế tặng
6534|aAn sinh xã hội|xLuật và pháp chế|zViệt Nam
6534|aBảo hiểm xã hội|xKhía cạnh pháp luật
690|aKhoa Cơ bản
690|aKhoa Quản trị - Luật
691|aLuật kinh tế
852|a300|bQ12_Kho Đọc|j(1): 062257
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 062257 Q12_Kho Mượn_02 344.597 02 L9268b Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào