thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 657 V8721
    Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa :
ISBN
DDC 657
Tác giả CN Võ, Văn Nhị
Nhan đề Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa : Đã cập nhập đến tháng 11 năm 2011 / Võ Văn Nhị biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2011
Mô tả vật lý 546 tr. : bảng ; 24 cm.
Tóm tắt Nội dung tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ như: kế toán vốn bằng tiền, các khoản ứng dụng trước và nợ phải thu, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm,...
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Doanh nghiệp vừa
Từ khóa tự do Doanh nghiệp nhỏ
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Tác giả(bs) TT Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ 300Q12_Kho Đọc(1): 062253
000 00000nam#a2200000u##4500
00113128
0022
00440461993-325A-408A-984A-894D6A6FDFC5
005201901091447
008190109s2011 vm vie
0091 0
020 |c137000
039|a20190109144720|bquyennt|y20190109144702|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bV8721|223
100 |aVõ, Văn Nhị|cPGS.TS.|ebiên soạn
245 |aHướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa : |bĐã cập nhập đến tháng 11 năm 2011 / |cVõ Văn Nhị biên soạn
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2011
300 |a546 tr. : |bbảng ; |c24 cm.
520 |aNội dung tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ như: kế toán vốn bằng tiền, các khoản ứng dụng trước và nợ phải thu, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm,...
541 |aNhà sách kinh tế tặng
653 |aKế toán
653 |aDoanh nghiệp vừa
653 |aDoanh nghiệp nhỏ
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
710 |aĐại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
852|a300|bQ12_Kho Đọc|j(1): 062253
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 062253 Q12_Kho Mượn_02 657 V8721 Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào