thông tin biểu ghi
DDC 658.452
Tác giả CN Anthony, Ray
Nhan đề Innovative presentations for dummies / Ray Anthony, Barbara Boyd
Thông tin xuất bản Hoboken, N.J. : John Wiley, 2014
Mô tả vật lý xiii, 360 p. : iil ; 23 cm.
Tùng thư For dummies
Từ khóa tự do Thuyết trình kinh doanh
Khoa Khoa Quản trị - Luật
Tác giả(bs) CN Boyd, Barbara
Địa chỉ 300Q12_Kho Đọc(1): 060493
000 00000nam#a2200000u##4500
00112724
0022
004F591AF99-CBF9-48E9-9716-A76E90739153
005201811021709
008181102s2014 nju eng
0091 0
020 |a9781118856659
039|a20181102170924|bthienvan|c20181102164429|dquyennt|y20181102164412|zquyennt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |anju
082 |a658.452|bA6284|223
100 |aAnthony, Ray
245 |aInnovative presentations for dummies / |cRay Anthony, Barbara Boyd
260 |aHoboken, N.J. : |bJohn Wiley, |c2014
300 |axiii, 360 p. : |biil ; |c23 cm.
490 |aFor dummies
541 |aQuà tặng từ Quỹ Châu Á
653 |aThuyết trình kinh doanh
690 |aKhoa Quản trị - Luật
700 |aBoyd, Barbara
852|a300|bQ12_Kho Đọc|j(1): 060493
8561|uhttp://thuvien.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/12724_innocative presentations for dummiesthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 060493 Q12_Kho Mượn_02 658.452 A6284 Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào