thông tin biểu ghi
DDC 005.54
Tác giả CN Walkenbach, John
Nhan đề Excel 2007 formulas / John Walkenbach
Thông tin xuất bản Indianapoiys : Wiley Pub., 2007
Mô tả vật lý xxxii, 804 p. : ill. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Phần mềm Excel 2007
Từ khóa tự do Phần mềm máy tính
Khoa Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ 300Q12_Kho Đọc(2): 060471-2
000 00000nam#a2200000u##4500
00112722
0022
004C378E221-BDE9-4570-BD65-92F29759261A
005201811021633
008181102s2007 inu eng
0091 0
020 |a9780470044025
039|a20181102163324|bthienvan|c20181102161421|dquyennt|y20181102161353|zquyennt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |ainu
082 |a005.54|bW1772|223
100 |aWalkenbach, John
245 |aExcel 2007 formulas / |cJohn Walkenbach
260 |aIndianapoiys : |bWiley Pub., |c2007
300 |axxxii, 804 p. : |bill. ; |c24 cm.|e1 CD-ROM
504 |aInd.: p. 783-804
650 |aPhần mềm Excel 2007
653 |aPhần mềm máy tính
690 |aKhoa Công nghệ Thông tin
852|a300|bQ12_Kho Đọc|j(2): 060471-2
8561|uhttp://thuvien.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/12722_excel 2007 formulasthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 060471 Q12_Kho Mượn_02 005.54 W1772 Sách mượn về nhà 1
2 060472 Q12_Kho Mượn_02 005.54 W1772 Sách mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào