thông tin biểu ghi
DDC 794.8
Tác giả CN Stay, Jesse.
Nhan đề Minecraft for dummies / by Jesse Stay, Thomas Stay, Jacob Cordeiro.
Thông tin xuất bản Hoboken, New Jersey :John Wiley & Sons, Inc.,2015
Mô tả vật lý x, 372 pages :color illustrations ;24 cm.
Tùng thư ... for Dummies
Phụ chú "For Dummies A Wiley Brand."
Phụ chú Includes index.
Thuật ngữ chủ đề Minecraft (Game)-Handbooks, manuals, etc.
Khoa Khoa Cơ bản
Tác giả(bs) CN Cordeiro, Jacob
Tác giả(bs) CN Stay, Thomas
Địa chỉ 300Q12_Kho Đọc(1): 060490
000 01308nam a2200325 # 4500
00112721
0022
0043041D4BA-4C04-4AB8-B0A0-EE514F0F2230
005201811021533
008181102s2015 njuaa f 001 0 eng
0091 0
020 |a1118968239 (pbk. : alk. paper)
020 |a9781118968239 (pbk. : alk. paper)
020 |z9781118968246 (ebk.)
020 |z9781118968253 (ebk.)
039|a20181102153320|bthienvan|c20181102151407|dquyennt|y20181102151307|zquyennt
040 |aNTT
041|aeng
044|anju
082|a794.8|bS7988|223
100 |aStay, Jesse.
2451|aMinecraft for dummies /|cby Jesse Stay, Thomas Stay, Jacob Cordeiro.
260|aHoboken, New Jersey :|bJohn Wiley & Sons, Inc.,|c2015
300 |ax, 372 pages :|bcolor illustrations ;|c24 cm.
490 |a... for Dummies
500 |a"For Dummies A Wiley Brand."
500 |aIncludes index.
541|aQuà tặng từ Quỹ Châu Á
650 |aMinecraft (Game)|vHandbooks, manuals, etc.
690|aKhoa Cơ bản
700|aCordeiro, Jacob
700|aStay, Thomas
852|a300|bQ12_Kho Đọc|j(1): 060490
8561|uhttp://thuvien.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/12721_minecraft for dummiesthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 060490 Q12_Kho Mượn_02 794.8 S7988 Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào