thông tin biểu ghi
DDC 371.94
Tác giả CN Hall, Elaine,
Nhan đề Seven keys to unlock autism : making miracles in the classroom / Elaine Hall and Diane Isaacs ; foreword by Stephen M. Shore.
Thông tin xuất bản San Francisco, CA :Jossey-Bass,2012.
Mô tả vật lý xxxv, 182 p. :ill. ;24 cm. +
Thuật ngữ chủ đề Autistic children-Education-United States.
Thuật ngữ chủ đề Autistic youth-Education-United States.
Thuật ngữ chủ đề Inclusive education-United States.
Khoa Khoa Cơ bản
Tác giả(bs) CN Isaacs, Diane,
Địa chỉ 300Q12_Kho Đọc(1): 060497
000 01621nam a2200337 a 4500
00112716
0022
0047CA9C317-FF18-4641-BD36-24BD2E655822
005201811021422
007
008110617s2012 caua b 001 0 eng
0091 0
020 |a0470644095 (cloth)
020 |a9780470644096 (cloth)
039|a20181102142238|bthienvan|c20181102141008|dquyennt|y20181102140923|zquyennt
040 |aNTT
041|aeng
044|acau
082|a371.94|223|bH1741
100 |aHall, Elaine,|d1956-
245|aSeven keys to unlock autism :|bmaking miracles in the classroom /|cElaine Hall and Diane Isaacs ; foreword by Stephen M. Shore.
260 |aSan Francisco, CA :|bJossey-Bass,|c2012.
300 |axxxv, 182 p. :|bill. ;|c24 cm. +|e1 videodisc (DVD : sd., col. ; 4 3/4 in.)
504 |aIncludes bibliographical references and index.
541|aQuà tặng từ Quỹ Châu Á
650 |aAutistic children|xEducation|zUnited States.
650 |aAutistic youth|xEducation|zUnited States.
650 |aInclusive education|zUnited States.
690|aKhoa Cơ bản
700 |aIsaacs, Diane,|d1961-
852|a300|bQ12_Kho Đọc|j(1): 060497
8561|uhttp://thuvien.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/12716_seven keys to unlock autismthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 060497 Q12_Kho Mượn_02 371.94 H1741 Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào