thông tin biểu ghi
ISBN 9781260092349
DDC 658
Tác giả CN Hill, Charles W. l.
Nhan đề International business : Competing in the global marketplace / Charles W. L. Hill, G. Tomas M. Hult.
Lần xuất bản 12th edition
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill Education, 2017
Mô tả vật lý xxxii, 667 p. : ill. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Competition, International.
Từ khóa tự do International business enterprises -Management.
Khoa Khoa Quản trị - Luật
Tác giả(bs) CN Hult, G. Tomas M.
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn(10): 060220-9
000 00000nam#a2200000u##4500
00112554
0022
004B59F4E22-45F4-4542-9F20-FBA814C3F36A
005201810101140
008181009s2017 nyu eng
0091 0
020 |a9781260092349|c3751500
039|a20181010114035|bphucvh|c20181010103412|dquyennt|y20181009140044|zquyennt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |anyu
082 |a658|bH6451|223
100 |aHill, Charles W. l.
245 |aInternational business : |bCompeting in the global marketplace / |cCharles W. L. Hill, G. Tomas M. Hult.
250 |a12th edition
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill Education, |c2017
300 |axxxii, 667 p. : |bill. ; |c29 cm.
653 |aCompetition, International.
653 |aInternational business enterprises |xManagement.
690 |aKhoa Quản trị - Luật
691 |aQuản trị logictics
700 |aHult, G. Tomas M.
852|a300|bQ12_Kho Mượn|j(10): 060220-9
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/12554-internationalbusinesscompetingintheglobalmarketplacethumbimage.jpg
890|a10|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 060220 Q12_Kho Mượn_01 658 H6451 Sách mượn về nhà 1
2 060221 Q12_Kho Mượn_01 658 H6451 Sách mượn về nhà 2
3 060222 Q12_Kho Mượn_01 658 H6451 Sách mượn về nhà 3
4 060223 Q12_Kho Mượn_01 658 H6451 Sách mượn về nhà 4
5 060224 Q12_Kho Mượn_01 658 H6451 Sách mượn về nhà 5
6 060225 Q12_Kho Mượn_01 658 H6451 Sách mượn về nhà 6
7 060226 Q12_Kho Mượn_01 658 H6451 Sách mượn về nhà 7
8 060227 Q12_Kho Mượn_01 658 H6451 Sách mượn về nhà 8
9 060228 Q12_Kho Mượn_01 658 H6451 Sách mượn về nhà 9
10 060229 Q12_Kho Mượn_01 658 H6451 Sách mượn về nhà 10

Không có liên kết tài liệu số nào