thông tin biểu ghi
DDC 547
Nhan đề Hóa hữu cơ. Tập 2 / Trương Thế Kỷ chủ biên ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Tp.HCM :Y học,
Mô tả vật lý 150 tr. ;27 cm.
Từ khóa tự do Y học
Từ khóa tự do Hóa hữu cơ
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Thúy
Tác giả(bs) CN Phạm, Khánh Phong Lan
Tác giả(bs) CN Trương, Thế Kỷ
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(1): V049773
Địa chỉ 400Khoa Y(1): V049774
000 01248nam a2200373 p 4500
00112551
0022
004697D92E1-6292-4236-8F27-03E7255498D1
005201810120834
008091121s2006 vm| vie
0091 0
039|a20181012083452|bquyennt|c20181010172506|dhavt|y20181008172519|zhavt
040|aNTT
041|avie
044|avm|ba-vt
0821|a547|bH1115h|223
24500|aHóa hữu cơ. |nTập 2 /|cTrương Thế Kỷ chủ biên ...[và những người khác]
260|aTp.HCM :|bY học,
300|a150 tr. ;|c27 cm.
6534|aY học
6534|aHóa hữu cơ
690|aKhoa Dược
691|aDược
7001|aĐỗ, Thị Thúy
7001|aPhạm, Khánh Phong Lan
7001|aTrương, Thế Kỷ
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(1): V049773
852|a400|bKhoa Y|j(1): V049774
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/12551-hoahuucotap2thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 V049773 Q4_Kho Mượn 547 H1115h Sách mượn về nhà 1
2 V049774 Khoa Y 547 H1115h Sách mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào