thông tin biểu ghi
ISBN 9786046624455
DDC 615.1
Nhan đề Dược lý học / Đinh Hiếu Nhân chủ biên...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Tp.HCM :Y học,2017
Mô tả vật lý 498 tr. ;26 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Y. Bộ môn Dược lý
Tóm tắt Chia sẻ những kiến thức cơ bản nhất về dược lý học, và những kiến thức chuyên sâu về các thuốc điều trị một số bệnh được sử dụng tại các chuyên khoa như: Thuốc gây mê, thuốc tê, thuốc chống trầm cảm, thuốc trợ tim, đau thắt ngực, lợi tiểu, thuốc điều trị hen phế quản, thuốc kháng nấm...
Từ khóa tự do Dược lý học
Từ khóa tự do Dược phẩm
Từ khóa tự do Y học-Thuốc
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Đinh, Hiếu Nhân
Tác giả(bs) CN Phạm, Phương Nhi
Tác giả(bs) CN Lê, Bảo Trân
Tác giả(bs) CN Tăng, Mỹ Ngân
Tác giả(bs) CN Đoàn, Trúc Quỳnh
Tác giả(bs) TT Bộ Y tế
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(1): V049777
Địa chỉ 400Khoa Y(1): V049778
000 01061nam a2200349 p 4500
00112549
0022
004B2D8D177-374F-4A43-871E-48CC62F992CC
005201810120833
008130320s2017 vm| vie
0091 0
020|a9786046624455|c250000
039|a20181012083400|bquyennt|c20181012083352|dquyennt|y20181008170819|zhavt
040|aNTT
041|avie
044|avm|ba-vt
0821|a615.1|bD557l|223
24500|aDược lý học /|cĐinh Hiếu Nhân chủ biên...[và những người khác]
260|aTp.HCM :|bY học,|c2017
300|a498 tr. ;|c26 cm.
500|aĐTTS ghi: Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Y. Bộ môn Dược lý
504|aThư mục: tr. 497-498
520|aChia sẻ những kiến thức cơ bản nhất về dược lý học, và những kiến thức chuyên sâu về các thuốc điều trị một số bệnh được sử dụng tại các chuyên khoa như: Thuốc gây mê, thuốc tê, thuốc chống trầm cảm, thuốc trợ tim, đau thắt ngực, lợi tiểu, thuốc điều trị hen phế quản, thuốc kháng nấm...
6534|aDược lý học
6534|aDược phẩm
6534|aY học|xThuốc
690|aKhoa Dược
691|aDược
7001|aĐinh, Hiếu Nhân
7001|aPhạm, Phương Nhi
7001|aLê, Bảo Trân
7001|aTăng, Mỹ Ngân
7001|aĐoàn, Trúc Quỳnh
7101|aBộ Y tế
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(1): V049777
852|a400|bKhoa Y|j(1): V049778
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/12549-duoclyhocthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 V049777 Q4_Kho Mượn 615.1 D557l Sách mượn về nhà 1
2 V049778 Khoa Y 615.1 D557l Sách mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào