thông tin biểu ghi
DDC 571
Nhan đề Sinh lý học y khoa / Trần Văn Ngọc chủ biên ... [và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất - có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản Bình Dương. :Y học,2018
Mô tả vật lý viii, 643 tr. ;30 cm.
Từ khóa tự do Sinh lý học-Y khoa
Khoa Khoa Y
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Tuyết Lan,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Lệ,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Liên Minh,
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Ngọc,
Tác giả(bs) TT Đại học Y dược TP.HCM.
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(1): V049772
Địa chỉ 400Khoa Y(1): V049771
000 00809nam a2200301 p 4500
00112548
0022
00447D69E9C-FC3D-4951-916A-363B9AD29530
005201810120833
008170629s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181012083333|bquyennt|c20181012083316|dquyennt|y20181008163403|zhavt
040|aNTT
041|avie
044|avm|ba-vt
08204|a571|bS61781l|223
24500|aSinh lý học y khoa /|cTrần Văn Ngọc chủ biên ... [và những người khác]
250|aTái bản lần thứ nhất - có sửa chữa và bổ sung
260|aBình Dương. :|bY học,|c2018
300|aviii, 643 tr. ;|c30 cm.
541|aMua
6534|aSinh lý học|xY khoa
690|aKhoa Y
691|aY đa khoa
7001|aLê, Thị Tuyết Lan,|cPGS.TS.BS
7001|aNguyễn, Thị Lệ,|cPGS.TS.BS
7001|aTrần, Thị Liên Minh,|cPGS.TS
7001|aTrần, Văn Ngọc,|cPGS.TS.BS
7101|aĐại học Y dược TP.HCM.|bBộ môn Sinh lý học
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(1): V049772
852|a400|bKhoa Y|j(1): V049771
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/12548-sinhlyhocykhoathumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 V049771 Khoa Y 571 S61781l Sách mượn về nhà 1
2 V049772 Q4_Kho Mượn 571 S61781l Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào