thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 611 S6777
    Sobotta Atlas giải phẫu người :
ISBN 9786048852252
DDC 611
Nhan đề Sobotta Atlas giải phẫu người : Atlas of Human Anatomy / R. Putz; R. Pabst; Nguyễn Hoàng Vũ biên dịch...[và những người khác]
Lần xuất bản Phiên bản thứ 14
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2018
Mô tả vật lý 814 tr. : tranh, ảnh ; 30 cm.
Phụ chú Nguyên tác Sobotta Atlas of Human Anatomy. Bản dịch này được xuất bản theo hợp đồng với Elsevier
Từ khóa tự do Giải phẫu học người
Từ khóa tự do Y học-giải phẫu
Từ khóa tự do Human Anatomy
Khoa Khoa Y
Tác giả(bs) CN Pabst, Reinhard
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Cường
Tác giả(bs) CN Dương, Văn Hải
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Vũ
Tác giả(bs) CN Putz, Renate
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(1): V050668
Địa chỉ 400Khoa Y(1): V050667
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112546
0021
004FEFC1080-4DA8-4821-8485-7791DB846914
005201810101137
008181008s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786048852252|c1100000
039|a20181010113737|bphucvh|c20181010103216|dquyennt|y20181008111012|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a611|bS6777|223
245 |aSobotta Atlas giải phẫu người : |bAtlas of Human Anatomy / |cR. Putz; R. Pabst; Nguyễn Hoàng Vũ biên dịch...[và những người khác]
250 |aPhiên bản thứ 14
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2018
300 |a814 tr. : |btranh, ảnh ; |c30 cm.
500 |aNguyên tác Sobotta Atlas of Human Anatomy. Bản dịch này được xuất bản theo hợp đồng với Elsevier
653 |aGiải phẫu học người
653 |aY học|xgiải phẫu
653 |aHuman Anatomy
690 |aKhoa Y
691 |aBác sĩ đa khoa|aBác sĩ dự phòng
700 |aPabst, Reinhard
700|aLê, Văn Cường
700|aDương, Văn Hải
700|aNguyễn, Hoàng Vũ
700|aPutz, Renate
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(1): V050668
852|a400|bKhoa Y|j(1): V050667
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/12546-sobottaatlasgiaiphaunguoithumbimage.jpg
890|a2|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 V050667 Khoa Y 611 S6777 Sách mượn về nhà 1
2 V050668 Q4_Kho Mượn 611 S6777 Sách mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào