thông tin biểu ghi
ISBN 9786046632153
DDC 611
Nhan đề Giải phẫu bệnh học / Nguyễn Văn Hưng chủ biên ... [và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ năm có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Y học,2018
Mô tả vật lý 582 tr. ;27 cm
Từ khóa tự do Giải phẫu
Khoa Khoa Y
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hưng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Vượng,
Tác giả(bs) CN Vi, Huyền Trác,
Tác giả(bs) CN Vũ, Công Hòe,
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Y Hà Nội.
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(1): V050656
Địa chỉ 400Khoa Y(1): V050655
000 00905nam a2200349 p 4500
00112545
0022
0043422D0DB-2647-4E06-B557-07F9339D249F
005201810101136
008170704s2018 vm| vie
0091 0
020|a9786046632153|c188000
039|a20181010113629|bphucvh|c20181010103115|dquyennt|y20181008100650|zquyennt
040|aNTT
041|avie
044|avm|ba-vt
08204|a611|bG429p|223
24500|aGiải phẫu bệnh học /|cNguyễn Văn Hưng chủ biên ... [và những người khác]
250|aTái bản lần thứ năm có sửa chữa và bổ sung
260|aHà Nội :|bY học,|c2018
300|a582 tr. ;|c27 cm
504|aGồm thư mục tài liệu tham khảo tr. 582
541|aMua
6534|aGiải phẫu
690|aKhoa Y
690|aKhoa Dược
691|aY đa khoa
691|aXét nghiệm
7001|aNguyễn, Văn Hưng,|cPGS.TS
7001|aNguyễn, Vượng,|cGS
7001|aVi, Huyền Trác,|cGS
7001|aVũ, Công Hòe,|cGS
7101|aTrường Đại học Y Hà Nội.|bBộ môn Giải phẫu bệnh
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(1): V050656
852|a400|bKhoa Y|j(1): V050655
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/12545-giaiphaubenhhocthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 V050655 Khoa Y 611 G429p Sách mượn về nhà 1
2 V050656 Q4_Kho Mượn 611 G429p Sách mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào