thông tin biểu ghi
ISBN 9786046630890
ISBN
DDC 616
Nhan đề Bệnh học nội khoa. T.2 / Ngô Quý Châu chủ biên … [và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Y học,2018
Mô tả vật lý 623 tr. ;27 cm.
Tóm tắt Trình bày đại cương, nguyên nhân, lâm sàng, chẩn đoán, tiên lượng, biến chứng và điều trị các bệnh tiêu hoá, cơ - xương - khớp, nội tiết, huyết học, hồi sức cấp cứu
Từ khóa tự do Bệnh nội khoa
Từ khóa tự do Bệnh tiêu hóa
Từ khóa tự do Bệnh xương khớp
Khoa Khoa Y
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Vinh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đạt Anh,
Tác giả(bs) CN Ngô, Quý Châu,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Lân Việt,
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Y Hà Nội
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(1): V050662
Địa chỉ 400Khoa Y(1): V050661
000 01094nam a2200409 # 4500
00112544
0022
004E37A67D0-BFA7-4043-B3F7-914AFF73EB6F
005201810171355
008181008s2018 vm vie
0091 0
020|a9786046630890
020|c150000
039|a20181017135531|bquyennt|c20181010113531|dphucvh|y20181008095027|zquyennt
040|aNTT
041|avie
044|avm|ba-vt
08204|a616|bB4667h|223
24500|aBệnh học nội khoa.|nT.2 /|cNgô Quý Châu chủ biên … [và những người khác]
250|aTái bản lần thứ ba, có sửa chữa và bổ sung
260|aHà Nội :|bY học,|c2018
300|a623 tr. ;|c27 cm.
504|aGồm thư mục tài liệu tham khảo tr. 623
520|aTrình bày đại cương, nguyên nhân, lâm sàng, chẩn đoán, tiên lượng, biến chứng và điều trị các bệnh tiêu hoá, cơ - xương - khớp, nội tiết, huyết học, hồi sức cấp cứu
6534|aBệnh nội khoa
6534|aBệnh tiêu hóa
6534|aBệnh xương khớp
690|aKhoa Y
690|aKhoa Dược
691|aXét nghiệm
691|aY học dự phòng
691|aBác sĩ đa khoa
691|aBác sĩ chuyên khoa
7001|aPhạm, Quang Vinh,|cGS.TS.
7001|aNguyễn, Đạt Anh,|cPGS.TS.
7001|aNgô, Quý Châu,|cGS. TS.
7001|aNguyễn, Lân Việt,|cGS.TS.
7101|aTrường Đại học Y Hà Nội
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(1): V050662
852|a400|bKhoa Y|j(1): V050661
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/12544-benhhocnoikhoat2thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 V050661 Khoa Y 616 B4667h Sách mượn về nhà 1
2 V050662 Q4_Kho Mượn 616 B4667h Sách mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào