thông tin biểu ghi
ISBN 9786046630883
ISBN
DDC 616
Nhan đề Bệnh học nội khoa. T.1 / Ngô Quý Châu chủ biên … [và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Y học,2018
Mô tả vật lý 550 tr. ;27 cm.
Tóm tắt Tìm hiểu về các bệnh nội khoa như: hô hấp, tim mạch, thận - tiết niệu, bệnh học người cao tuổi
Từ khóa tự do Bệnh nội khoa
Từ khóa tự do Bệnh tim mạch
Từ khóa tự do Bệnh hô hấp
Từ khóa tự do Bệnh thận - Tiết niệu
Khoa Khoa Y
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Vinh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đạt Anh,
Tác giả(bs) CN Ngô, Quý Châu,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Lân Việt,
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Y Hà Nội
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(1): V050664
Địa chỉ 400Khoa Y(1): V050663
000 01124nam a2200397 # 4500
00112543
0022
004D0A11126-5FA8-451E-8674-8400CD657FF4
005201810101134
008181008s2018 vm vie
0091 0
020|a9786046630883
020|c125000
039|a20181010113429|bphucvh|c20181010102944|dquyennt|y20181008094024|zquyennt
040|aNTT
041|avie
044|avm|ba-vt
08204|a616|bB4667h|223
24500|aBệnh học nội khoa.|nT.1 /|cNgô Quý Châu chủ biên … [và những người khác]
250|aTái bản lần thứ ba, có sửa chữa và bổ sung
260|aHà Nội :|bY học,|c2018
300|a550 tr. ;|c27 cm.
504|aGồm thư mục tài liệu tham khảo tr. 549 - 550
520|aTìm hiểu về các bệnh nội khoa như: hô hấp, tim mạch, thận - tiết niệu, bệnh học người cao tuổi
6534|aBệnh nội khoa
6534|aBệnh tim mạch
6534|aBệnh hô hấp
6534|aBệnh thận - Tiết niệu
690|aKhoa Y
690|aKhoa Dược
691|aXét nghiệm
691|aY học dự phòng
691|aBác sĩ đa khoa
691|aBác sĩ chuyên khoa
7001|aPhạm, Quang Vinh,|cGS.TS.
7001|aNguyễn, Đạt Anh,|cPGS.TS.
7001|aNgô, Quý Châu,|cGS. TS.
7001|aNguyễn, Lân Việt,|cGS.TS.
7101|aTrường Đại học Y Hà Nội
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(1): V050664
852|a400|bKhoa Y|j(1): V050663
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/12543-benhhocnoikhoat1thumbimage.jpg
890|a2|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 V050663 Khoa Y 616 B4667h Sách mượn về nhà 1
2 V050664 Q4_Kho Mượn 616 B4667h Sách mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào