thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 658.15 J192
    Nhan đề: International corporate finance :

ISBN 9781119550464
DDC 658.15
Tác giả CN Jacque, Laurent L.
Nhan đề International corporate finance : value creation with currency derivatives in global capital markets / Laurent L Jacque
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản Hoboken, New Jersey : Wiley, 2020
Mô tả vật lý xxvii, 801 pages. ; 27 cm.
Tùng thư Wiley finance series
Tóm tắt International Corporate Finance offers thorough coverage of the international monetary system, international financing, foreign exchange risk management and cross-border valuation. Additionally, the book offers keen insight on how disintermediation, deregulation and securitization are re-shaping global capital markets.
Thuật ngữ chủ đề Corporations-Finance
Thuật ngữ chủ đề Risk management
Thuật ngữ chủ đề International business enterprises-Finance
Thuật ngữ chủ đề Foreign exchange futures
Từ khóa tự do Foreign exchange
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(1): 078542
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133504
0022
004BFA900B9-D617-4BAC-992E-F47608E08224
005202111261512
008211126s2020 nju eng
0091 0
020 |a9781119550464|c2649000
039|a20211126151209|bnghiepvu|y20211126150832|znghiepvu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |anju
082 |a658.15|bJ192|223
100 |aJacque, Laurent L.
245 |aInternational corporate finance : |bvalue creation with currency derivatives in global capital markets / |cLaurent L Jacque
250 |a2nd ed.
260 |aHoboken, New Jersey : |bWiley, |c2020
300 |axxvii, 801 pages. ; |c27 cm.
490 |aWiley finance series
520 |aInternational Corporate Finance offers thorough coverage of the international monetary system, international financing, foreign exchange risk management and cross-border valuation. Additionally, the book offers keen insight on how disintermediation, deregulation and securitization are re-shaping global capital markets.
541 |aMua
650 |aCorporations|xFinance
650 |aRisk management
650 |aInternational business enterprises|xFinance
650 |aForeign exchange futures
653 |aForeign exchange
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
691 |aTài chính ngân hàng
692 |aTài chính quốc tế
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(1): 078542
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/33504_international corporate financethumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 078542 Q12_Kho Mượn_02 658.15 J192 Sách mượn tại chỗ 1