thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.311 H4989
    Nhan đề: Staffing Organizations /

ISBN 9780077862411
DDC 658.311
Tác giả CN Heneman, Herbert G.
Nhan đề Staffing Organizations / Herbert G. Heneman, Tim Judge, John Kammeyer-Mueller
Thông tin xuất bản Mishawaka, IN : Pangloss Industries, 2015
Mô tả vật lý xviii, 750 pages. : illustrations ; 24 cm.
Tóm tắt Focuses on a comprehensive staffing model. This book features components of the model that include staffing models and strategy, staffing support systems (legal compliance, planning, job analysis and rewards), core staffing systems (recruitment, selection, and employment), and staffing system and retention management
Từ khóa tự do Strategic planning
Từ khóa tự do Employee selection
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
Tác giả(bs) CN Judge, Tim
Tác giả(bs) CN Kammeyer-Mueller, John
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_1A(1): M000558
000 00000nam#a2200000u##4500
00133430
0021
004104FDCF3-3A24-44C4-A1C9-4722D3BCE34E
005202210041533
008221004s0000 ii ang
0091 0
020|a9780077862411|c000
039|a20221004153317|bquyennt|c20211123155902|dnghiepvu|y20211123123253|ztainguyendientu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |aii
082 |a658.311|bH4989|223
100 |aHeneman, Herbert G.
245 |aStaffing Organizations / |cHerbert G. Heneman, Tim Judge, John Kammeyer-Mueller
260|aMishawaka, IN : |bPangloss Industries, |c2015
300|axviii, 750 pages. : |billustrations ; |c24 cm.
520|aFocuses on a comprehensive staffing model. This book features components of the model that include staffing models and strategy, staffing support systems (legal compliance, planning, job analysis and rewards), core staffing systems (recruitment, selection, and employment), and staffing system and retention management
541|aMua
653 |aStrategic planning
653 |aEmployee selection
690 |aKhoa Quản trị Kinh doanh
691 |aQuản trị nguồn nhân lực
700|aJudge, Tim
700|aKammeyer-Mueller, John
852|a300|bQ12_Kho Mượn_1A|j(1): M000558
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/600 congnghe/650 quanlyvadichvuphuthuoc/anhbia/33430_staffing organizationsthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 M000558 Q12_Kho Mượn_1A 658.311 H4989 Sách mượn về nhà 1