thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 344.41041 G8531
    Nhan đề: Law and professional issues in nursing /
ISBN 9781526491350
DDC 344.41041
Tác giả CN Griffith, Richard,
Nhan đề Law and professional issues in nursing / Richard Griffith, Cassam Tengnah.
Lần xuất bản Fifth edition.
Thông tin xuất bản Thousand Oaks : Learning Matters,2020
Mô tả vật lý xvi, 355 pages. : illustrations ; 25 cm.
Tùng thư Transforming nursing practice series
Tóm tắt Provides nurses of all levels with a crash course in law, helping them to better understand the legal obligations they face, and leaving them better prepared for safe and effective practice.
Thuật ngữ chủ đề Great Britain
Thuật ngữ chủ đề Nurses
Thuật ngữ chủ đề Nursing ethics
Thuật ngữ chủ đề Nursing-Law and legislation
Khoa Khoa Điều dưỡng
Tác giả(bs) CN Tengnah, Cassam
Tác giả(bs) CN Tengnah, Cassam,
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(2): 070237-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121134
0022
00460AE4DC2-8DE2-43B8-AE20-C7C0FC8F6100
005202005151522
008191030s2020 cau 000 0 eng
0091 0
020 |a9781526491350|c1076000
039|a20200515152259|bnghiepvu|c20200515151810|dnghiepvu|y20200515150922|znghiepvu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |acau
082 |a344.41041|bG8531|223
100 |aGriffith, Richard,|eauthor.
245 |aLaw and professional issues in nursing /|cRichard Griffith, Cassam Tengnah.
250 |aFifth edition.
260 |aThousand Oaks : |bLearning Matters,|c2020
300 |axvi, 355 pages. : |billustrations ; |c25 cm.
490 |aTransforming nursing practice series
504 |aIncludes bibliographical references (pages 340-347) and index.
520 |aProvides nurses of all levels with a crash course in law, helping them to better understand the legal obligations they face, and leaving them better prepared for safe and effective practice.
541 |aMua
650 |aGreat Britain
650 |aNurses
650 |aNursing ethics
650 |aNursing|xLaw and legislation
690 |aKhoa Điều dưỡng
692 |aTâm lý y học - Y đức
700 |aTengnah, Cassam
7001 |aTengnah, Cassam,|eauthor.
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(2): 070237-8
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/anhbiasach/21134_law and professional issues in nursingthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 070237 Q4_Kho Mượn 344.41041 G8531 Sách mượn về nhà 1
2 070238 Q4_Kho Mượn 344.41041 G8531 Sách mượn về nhà 2