thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 610.73019 B2551
    Nhan đề: Psychology for nursing & healthcare professionals :
ISBN 9781473925069
DDC 610.73019
Tác giả CN Barker, Sue
Nhan đề Psychology for nursing & healthcare professionals : developing compassionate care / Sue Barker ; contributors, Janet Scammell [and five others].
Nhan đề khác Psychology for nursing and healthcare professionals
Thông tin xuất bản Los Angeles : SAGE, 2016
Mô tả vật lý x, 272 pages : illustrations ; 25 cm
Tóm tắt Focusing particularly on compassionate care, this practical textbook covers all aspects of psychology relevant to nursing and healthcare students.
Thuật ngữ chủ đề Compassion
Thuật ngữ chủ đề Sick-Psychology
Thuật ngữ chủ đề Nurse and patient.
Thuật ngữ chủ đề Psychology, Applied.
Thuật ngữ chủ đề Clinical health psychology.
Thuật ngữ chủ đề Nursing-Psychological aspects.
Thuật ngữ chủ đề Nursing Care.
Thuật ngữ chủ đề Psychology.
Khoa Khoa Điều dưỡng
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(2): 070226-7
000 01787nam a22004337i 4500
00121114
0022
0043E2073D0-928F-45E0-AE2C-9BAAE4679A67
005202005151358
008151211s2016 caua b 001 0 eng d
0091 0
020 |a9781473925069|c1107000
039|a20200515135813|bnghiepvu|c20200515135322|dnghiepvu|y20200515134224|znghiepvu
040 |aNTT
041|aeng
044|acau
082|a610.73019|bB2551|223
1001 |aBarker, Sue|c(Registered mental health nurse),|eauthor.
24510|aPsychology for nursing & healthcare professionals :|bdeveloping compassionate care /|cSue Barker ; contributors, Janet Scammell [and five others].
2463 |aPsychology for nursing and healthcare professionals
260|aLos Angeles : |bSAGE, |c2016
300 |ax, 272 pages : |billustrations ; |c25 cm
504 |aIncludes bibliographical references and index.
520|a Focusing particularly on compassionate care, this practical textbook covers all aspects of psychology relevant to nursing and healthcare students.
541|aMua
650 |aCompassion
650 |aSick|xPsychology
650 0|aNurse and patient.
650 0|aPsychology, Applied.
650 0|aClinical health psychology.
650 0|aNursing|xPsychological aspects.
650 2|aNursing Care.
650 2|aPsychology.
690|aKhoa Điều dưỡng
692|aTâm lý y học - Y đức
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(2): 070226-7
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/21114_psychology for nursing & healthcare professionalsthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 070226 Q4_Kho Mượn 610.73019 B2551 Sách mượn về nhà 1
2 070227 Q4_Kho Mượn 610.73019 B2551 Sách mượn về nhà 2