thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 658.3 C1721
    Nhan đề: Cẩm nang thực hành tuyển dụng /

ISBN 9786046543749
DDC 658.3
Nhan đề Cẩm nang thực hành tuyển dụng / Anh Tuấn, Minh Nguyệt, Thanh Hoà, Ngọc Diễm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động Xã hội ; Công ty Văn hoá Truyền thông Sống, 2019
Mô tả vật lý 203 tr. : bảng ; 21 cm.
Tóm tắt Mô tả chi tiết quy trình tuyển dụng, phỏng vấn trong tuyển dụng, tiếp nhận nhân viên mới và hướng dẫn hội nhập, thử việc và giao kết hợp đồng lao động, đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng
Từ khóa tự do Tuyển dụng
Từ khóa tự do Nhân sự
Từ khóa tự do Cẩm nang
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
Tác giả(bs) CN Anh Tuấn,
Tác giả(bs) CN Minh Nguyệt
Tác giả(bs) CN Thanh Hoà
Tác giả(bs) CN Ngọc Diễm
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
000 00000nam#a2200000u##4500
00133433
0022
004B36A7F6C-2997-435A-9BF6-A9B0B799D36B
005202111231403
008211123s2019 vm vie
0091 0
020 |a9786046543749|c99000
039|a20211123140352|bnghiepvu|c20211123135634|dnghiepvu|y20211123130022|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bC1721|223
245 |aCẩm nang thực hành tuyển dụng / |cAnh Tuấn, Minh Nguyệt, Thanh Hoà, Ngọc Diễm
260 |aHà Nội : |bLao động Xã hội ; Công ty Văn hoá Truyền thông Sống, |c2019
300 |a203 tr. : |bbảng ; |c21 cm.
520 |aMô tả chi tiết quy trình tuyển dụng, phỏng vấn trong tuyển dụng, tiếp nhận nhân viên mới và hướng dẫn hội nhập, thử việc và giao kết hợp đồng lao động, đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng
541 |aMua
653 |aTuyển dụng
653 |aNhân sự
653 |aCẩm nang
690 |aKhoa Quản trị Kinh doanh
691 |aQuản trị nguồn nhân lực
700 |aAnh Tuấn,
700 |aMinh Nguyệt
700 |aThanh Hoà
700|aNgọc Diễm
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/33433_cẩm nang thực hànhthumbimage.jpg
Không tìm thấy biểu ghi nào