Dòng Nội dung
1
Employee training and development /Raymond A. Noe
Boston :McGraw-Hill Higher Education,2002
xix, 483 p. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
2
Employee training and development /Raymond A. Noe
Boston :McGraw-Hill Higher Education,2017
575 p. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3124
3
Fundamentals of human resource management / Raymond A. Noe ... [et al.]
New York, NY : McGraw-Hill Education, 2019
xxvi, 579 p. :ill. (chiefly col.) ;26 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
4
Fundamentals of human resource management /Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright
Boston... :McGraw-Hill/Irwin,2007
xxix, 594 p. :ill. ;26 cm
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
5
Human resource management :Gaining a competitive advantage /Raymond A. Noe ... [et al.].
Chicago :Irwin,1997.
xxxi, 671 p. :ill. (some col.) ;26 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)