Dòng Nội dung
1
Giáo trình tâm lý học lao động / Lương Văn Úc chủ biên
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
391 tr. ; 21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 158.7
Cung cấp kiến thức tổng quan về tâm lý học lao động và các kiến thức về cơ sở tâm lý của của tổ chức quá trình lao động, sự thích ứng của kỹ thuật và công việc đối với con người, của con người với kỹ thuật và công việc, giao tiếp nhân sự, nghệ thuật đàm phán nhân sự, tâm lý của quản trị nhóm, của lao động quản lý và tâm lý người lao động