Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu Marketing lý thuyết và ứng dụng /Lê Thế Giới;...
H. :Thống kê,2006
194 tr. ;29 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 381
Số bản sách: (3) Tài liệu số: (0)
2
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh / Lê Văn Huy, Thương Trần Trâm Anh
Hà Nội : Tài Chính, 2018
277 tr. ; cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 330.072