Dòng Nội dung
1
Compensation /George T. Milkovich, Jerry M. Newman, Barry Gerhart
New York :McGraw-Hill Irwin,2011
xviii, 689 p. ; 24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
2
Compensation /George T. Milkovich, Jerry M. Newman, Barry Gerhart
New York :McGraw-Hill Irwin,2017
xviii, 746 pages ; 24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Tackles major compensation from three sides: theory, research, and practice. This edition continues to emphasize the importance of total compensation and its relevance for achieving sustainable competitive advantage. It also conducts executive seminars in many countries and served on advisory boards of leading academic/research centers.
Tài liệu số: (0)
3
Quản trị nguồn nhân lực /George T. Milkovich, John W.Boudreau
H. :Thống kê,2005
629 tr. ;21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Trình bày phương pháp chuẩn đoán trong quản lý nguồn nhân lực, đánh giá các điều kiện, lập kế hoạch và xác định mục tiêu, đảm bảo nhân sự từ bên ngoài, phát triển công nhân viên, thù lao, các mối quan hệ với công nhân viên/ lao động.
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)