Dòng Nội dung
1
Giáo trình Tâm lý học quản lý / Nguyễn Hữu Thụ
Hà Nội : Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2016
308 tr. ; 21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 158.7
2
Những khía cạnh tâm lý của quảng cáo thương mại /Nguyễn Hữu Thụ
Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội,2015.
263 tr. ; 21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 659.1
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)