Dòng Nội dung
1
Để hoàn thành tốt luận văn ngành luật : Dùng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh / Phan Trung Hiền
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2018
342 tr. : bảng, hình vẽ ; 24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 340.0721
Khái quát về luận văn ngành luật và các bước để thực hiện luận văn: Chuẩn bị thực hiện, phần mở đầu, các phương pháp, cách tiếp cận phổ biến các chương trong luận văn, phần kết luận, hình thức bảo vệ và đánh giá một bài luận văn
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
2
Một số vấn đề cơ bản của khoa học luận : Dành cho hệ cử nhân chính trị / Lê Văn Thái chủ biên, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Hà Thị Thu Hằng...
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014
154 tr. ; 21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 001.42
Trình bày đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của khoa học luận. Những vấn đề chung về khoa học, khoa học xã hội và nhân văn. Hoạt động nghiên cứu khoa học. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Các phương pháp nghiên cứu khoa học. Thông tin, thu nhập và xử lí thông tin. Lựa chọn, thực hiện đề tài và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
3
Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ / Nguyễn Thiện Giáp
Hà Nội : Giáo dục, 2015
611 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 410
Giới thiệu các phương pháp luận ngôn ngữ học: Phương pháp luận và phương pháp ngôn ngữ học, phương pháp luận của trường phái Geneva, phương pháp luận của trường phái Prague... Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ: phương pháp, thủ pháp và phương tiện miêu tả, phương pháp giải thích bên ngoài, phương pháp giải thích bên trong...
Số bản sách: (5) Tài liệu số: (0)
4
Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng luật tố tụng hành chính năm 2015 với các văn bản hướng dẫn mới nhất / Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn
Hà Nội : Công an nhân dân, 2019
407 tr. : bảng ; 28 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 342.597
Tìm hiểu phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng luật tố tụng hành chính năm 2015. Giới thiệu nội dung các mục của luật tố tụng hành chính năm 2015. Các văn hướng dẫn thi hành luật tố tụng hành chính và các văn bản liên quan
Số bản sách: (5) Tài liệu số: (0)
5
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh / Lê Văn Huy, Thương Trần Trâm Anh
Hà Nội : Tài Chính, 2018
277 tr. ; cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 330.072