Dòng Nội dung
1
Hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ARD) tại các cơ sở khám, chữa bệnh / Nguyễn Thị Xuyên, Lương Ngọc Khuê;...[và những người khác]
H. : Y Học, 2013
32 tr. : Hình ảnh ; 25cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 615.704
Tài liệu nhằm hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do bộ Y tế ban hành. cung cấp các nội dung chuyên môn liên quan đền theo dõi phản ứng có hại của thuốc góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc.
Tài liệu số: (1)