Dòng Nội dung
1
Employee training and development /Raymond A. Noe
Boston :McGraw-Hill Higher Education,2002
xix, 483 p. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
2
Employee training and development /Raymond A. Noe
Boston :McGraw-Hill Higher Education,2017
575 p. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3124