Dòng Nội dung
1
Effective training :Systems, strategies, and practices /P. Nick Blanchard, James W. Thacker
New Jersey :Prentice-Hall,1999
xxi, 433 p. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
2
Employee training and development /Raymond A. Noe
Boston :McGraw-Hill Higher Education,2017
575 p. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3124