Dòng Nội dung
1
100 câu hỏi & giải đáp về hợp đồng lao động.Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiTập 1 /
H. :Lao động - Xã hội,1999
353 tr. ;21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 306.36
Cuốn sách đúc kết những nội dung quan trọng nhất trong quan hệ hợp đồng lao động. Đồng thời nêu lên các văn bản pháp luật trực tiếp áp dụng trong quan hệ hợp đồng lao động.
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
2
Bộ Luật lao động : Luật số: 10/2012/QH13 / Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 2012
68 tr. ; cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 344.59701
Trình bày Bộ Luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động, quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan tiếp đến quan hệ lao động, quản lý nhà nước về lao động
3
Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động : Dành riêng cho người làm nhân sự và luật sư nội bộ trong doanh nghiệp / Nguyễn Hữu Phước
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021
519 tr. : bảng ; 23 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 344.59701
Gồm các câu hỏi đáp về quy định của pháp luật lao động Việt Nam: Hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, vệ sinh lao động, nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể, kỷ luật lao động...
Số bản sách: (5) Tài liệu số: (0)
4
Chế độ chính sách mới về lao động - tiền lương và bảo hiểm xã hội /Nguyễn Khải Nguyên, Đinh Thảo
Hà Nội :Thống kê,2004
1184 tr. ;27 cm
Ký hiệu phân loại (DDC): 344.597 01
Trình bày bộ luật lao động và chế độ, chính sách đối với người lao động. Chế độ, chính sách mới về lao động tiền lương và phụ cấp lương trong các cơ quan, đơn vị. Các văn bản hướng dẫn thực hiện lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội...
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
5
Chênh lệch mức lương theo giới của người lao động thuộc Khối Hành chính trong khu vực chính thức: Nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Hà Nội : Gender wage gaps among salaried administrative workers in the formal sector: a case study in Hanoi / Nguyễn Thị Minh Hòa, Hà Tuấn Anh // Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế : Economic Studies . - 2022. - tr. 13-24. - ISSN: 0866-7489

Hà Nội : Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, 2022
12 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 344.5970144
Cung cấp một số hiểu biết rõ ràng hơn về lý do lao động nữ vẫn chịu thiệt thòi hơn nam về mức lương. Kết quả khảo sát ngụ ý rằng, sự khác biệt trong thu nhập có thể là hệ quả phụ thuộc vào định kiến giới từ phía người lãnh đạo/quản lý, sử dụng lao động. Qua đó, một số khuyến nghị được đề xuất nhằm giảm thiểu bất bình đẳng giới trên thị trường lao động nói chung và ở Hà Nội nói riêng trong tương lai.
Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)