Dòng Nội dung
1
100 câu hỏi & giải đáp về hợp đồng lao động.Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiTập 1 /
H. :Lao động - Xã hội,1999
353 tr. ;21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 306.36
Cuốn sách đúc kết những nội dung quan trọng nhất trong quan hệ hợp đồng lao động. Đồng thời nêu lên các văn bản pháp luật trực tiếp áp dụng trong quan hệ hợp đồng lao động.
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
2
Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động : Dành riêng cho người làm nhân sự và luật sư nội bộ trong doanh nghiệp / Nguyễn Hữu Phước
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021
519 tr. : bảng ; 23 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 344.59701
Gồm các câu hỏi đáp về quy định của pháp luật lao động Việt Nam: Hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, vệ sinh lao động, nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể, kỷ luật lao động...
Số bản sách: (5) Tài liệu số: (0)
3
Chế độ chính sách mới về lao động - tiền lương và bảo hiểm xã hội /Nguyễn Khải Nguyên, Đinh Thảo
Hà Nội :Thống kê,2004
1184 tr. ;27 cm
Ký hiệu phân loại (DDC): 344.597 01
Trình bày bộ luật lao động và chế độ, chính sách đối với người lao động. Chế độ, chính sách mới về lao động tiền lương và phụ cấp lương trong các cơ quan, đơn vị. Các văn bản hướng dẫn thực hiện lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội...
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
4
Doanh nghiệp trong vòng xoáy dịch bệnh những khó khăn và một số giải pháp tháo gỡ / Nguyễn Thị Huyền Thương // Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán . - 2020. - tr. 76-78. - ISSN: 1859 - 4093

Hà Nội : Học viện Tài chính, 2020
3 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658
Bài viết nêu tóm gọn những ảnh hưởng nhất của dịch bệnh Covid -19 đến các doanh nghiệp và nêu ra một số giải pháp trong thời gian tới.
Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)
5
Giáo trình an toàn lao động :Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp /Nguyễn Thế Đạt
H. :Giáo dục,2005
175 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 331.25
Giới thiệu những vấn đề chung về khoa học bảo hộ lao động, luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động, kỹ thuật vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn điện, an toàn hóa chất, an toàn trong cơ khí, kỹ thuật phòng cháy chữa cháy.
Số bản sách: (10) Tài liệu số: (0)