Dòng Nội dung
1
2
3
1000 năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội / Đặng Đức Thành chủ biên...[Và những người khác]
Hà Nội : Thanh niên, 2010
127 tr. ; 23 cm.

Cuốn sách tập hợp các bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu, các doanh nhân đề cập đến những vấn đề liên quan đến lịch sử, kinh tế xã hội Thủ đô Hà Nội, mối quan hệ giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hai thành phố lớn nhất nước.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:14)
4
5