Dòng Nội dung
1
Phương pháp nghiên cứu kinh tế kiến thức cơ bản /Trần Tiến Khai
Hà Nội :Lao động - Xã hội,2014.
345 tr. ;24cm
Ký hiệu phân loại (DDC): 330
Số bản sách: (10) Tài liệu số: (0)
2
Phương pháp nghiên cứu kinh tế kiến thức cơ bản /Trần Tiến Khai
Hà Nội :Lao động - Xã hội,2018
340 tr. ;24cm
Ký hiệu phân loại (DDC): 330
Số bản sách: (10) Tài liệu số: (0)