Dòng Nội dung
1
7 Tính cách cần thiết của nhân viên :Kinh nghiệm thực tế trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới /Mai Hoa
TP. Hồ Chí Minh :Hồng Đức,2008.
227 tr. ;21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 650.3
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
2
Analyzing performance problems : or 'You really oughta wanna' / Robert Frank Mager; Peter Pipe
Belmont, Calif. : Fearon Pitman Publishers, 1970
111 p. : illustrations ; 22 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.31243
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
3
Effective human relations : personal and organizational applications / Barry L Reece. Rhonda Brandt
Princeton, N.J. : Recording for the Blind & Dyslexic, 2007
473 p. ; 25 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 650.13
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
4
Employee training and development /Raymond A. Noe
Boston :McGraw-Hill Higher Education,2017
575 p. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3124
5
Fundamentals of human resource management / Raymond A. Noe ... [et al.]
New York, NY : McGraw-Hill Education, 2019
xxvi, 579 p. :ill. (chiefly col.) ;26 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)