Dòng Nội dung
1
Các thuốc chống dị ứng /Vũ Minh Thục, Phạm Văn Thức
Hà Nội :Y học,2013
374 tr. ;21 cm
Ký hiệu phân loại (DDC): 615.1
Tìm hiểu về các loại thuốc Adrenergic, Theophylline, thuốc kháng sinh Histamine, Glucorticosteroid, Cromolyn và Nedocromil, các thuốc kháng Cholinergic
Số bản sách: (2)
2
Các thuốc giảm đau - chống viêm /Đào Văn Phan
H. :Y học,2012
154 tr. ;21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 615.782
Giới thiệu một cách hệ thống các tác dụng dược lý và độc tính của các loại thuốc giảm đau và chống viêm. Chẳng hạn: thuốc giảm đau loại morphin, thuốc giảm đau không phải morphin, thuốc giảm đau hỗ trợ..
Số bản sách: (12) (Lượt lưu thông: 12)
3
Đánh giá hoạt tính kháng ung thư in vitro của hệ Liposome mang thuốc 5 - Fluoroucil :Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu Khoa học dành cho cán bộ - giảng viên 2015 - 2016 / Lê Văn Minh (ch.nh)...[Và những người khác]
Tp. Hồ Chí Minh :Trường Đại học Nguyễn Tất Thành,2016
24 tr. ;30 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 615.1
Đề tài khảo sát, đánh giá hoạt tính kháng ung thư của các hệ mang thuốc liposome, từ đó lựa chọn hệ tiềm năng tiến hành các nghiên cứu tiếp theo.
Số bản sách: (4)
4
Dược lâm sàng. Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị. / Hoàng Thị Kim Huyền, J.R.B.J.Brouwers chủ biên,...[và những người khác]Tập 1,Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng :
Hả Nội : Y học, 2014
315 tr. : hình ảnh minh họa ; 27cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 615
Cung cấp cho giảng viên, sinh viên giảng dạy trong lĩnh vực y - dược những nguyên lý và thông tin cơ bản nhất trong dược lâm sàng và trong sử dụng thuốc điều trị các bệnh thường gặp tại Việt Nam, giúp học viên hình thành được kỹ năng thực hành dược lâm sàng trong tư vấn và giám sát các công việc liên quan đến thuốc. Đảm bảo thực hiện được công tác chăm sóc Dược theo mục tiêu sử dụng thuốc hiệu quả - an toàn - kinh tế.
Số bản sách: (8) (Lượt lưu thông: 2)
5
Dược lâm sàng. Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị. / Hoàng Thị Kim Huyền, J.R.B.J.Brouwers chủ biên,...[và những người khác]Tập 2,Sử dụng thuốc trong điều trị :
Hà Nội : Y học, 2014
315 tr. : hình ảnh minh họa ; 27 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 615
Cung cấp cho giảng viên, sinh viên giảng dạy trong lĩnh vực y - dược những nguyên lý và thông tin cơ bản nhất trong dược lâm sàng và trong sử dụng thuốc điều trị các bệnh thường gặp tại Việt Nam, giúp học viên hình thành được kỹ năng thực hành dược lâm sàng trong tư vấn và giám sát các công việc liên quan đến thuốc. Đảm bảo thực hiện được công tác chăm sóc Dược theo mục tiêu sử dụng thuốc hiệu quả - an toàn - kinh tế.
Số bản sách: (8) (Lượt lưu thông: 5)