Dòng Nội dung
1
Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài :21 bí quyết thực tế để đạt được thành công về phát triển nhân sự /Brian Tracy; Trương Hồng Dũng biên dịch
Tp. Hồ Chí Minh :Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh :2017
135 tr. :ảnh ;21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Giới thiệu 21 bí quyết, phương pháp và kỹ thuật mà những người có công việc liên quan đến công tác tuyển dụng có thể áp dụng để chiêu mộ nhân tài và nâng cao hiệu quả làm việc của những người tài này sau khi tuyển dụng
Số bản sách: (5) Tài liệu số: (0)
2
Cẩm nang thực hành tuyển dụng / Anh Tuấn, Minh Nguyệt, Thanh Hoà, Ngọc Diễm
Hà Nội : Lao động Xã hội ; Công ty Văn hoá Truyền thông Sống, 2019
203 tr. : bảng ; 21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Mô tả chi tiết quy trình tuyển dụng, phỏng vấn trong tuyển dụng, tiếp nhận nhân viên mới và hướng dẫn hội nhập, thử việc và giao kết hợp đồng lao động, đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
3
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại doanh nghiệp - Thực tiễn nghiên cứu tại vùng Đông Nam Bộ / Đặng Hồng Lương; Dương Thị Xuân Diệu // Tạp chí Kinh tế và dự báo : Economy & Forecast Review . - 2022-4. - tr. 27-29. - ISSN: 0866-7120

Hà Nội : Cơ quan Ngôn luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2022
3 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Trình bày thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực của vùng Đông Nam Bộ, từ đó, gợi ý một số chính sách để nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại đây.
Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)
4
Tìm hiểu công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Retro Việt Nam /Lê Quốc Thống; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Tp. Hồ Chí Minh :Trường Đại học Nguyễn Tất Thành,2015
52 tr. ;27 cm
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.311
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
5
Tuyển dụng và đãi ngộ người tài =Hiring and keeping the best people /Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu biên dịch ; Nguyễn Văn Quì hiệu đính
Tp. Hồ Chí Minh :Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh :2016
191 tr. :bảng, biểu đồ ;24 cm
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.311
Trình bày những vấn đề cơ bản của việc tuyển dụng và đãi ngộ người tài: quy trình tuyển dụng, những vấn đề tuyển dụng cơ bản, cách giữ chân nhân tài, duy trì nhân viên theo hướng thị trường, phát triển những nhân viên tài năng, các yếu tố ảnh hưởng đến việc tuyển dụng và duy trì nhân viên
Số bản sách: (5) Tài liệu số: (0)