Dòng Nội dung
1
Đô-la hay lá nho? :Lột trần cô nàng kinh tế học /Charles Wheelan; Thanh Hương, Bích Ngọc dịch
Hà Nội :Lao động - Xã hội,2008
417 tr. ;21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 330
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
2
Bài tập kinh tế học /Damian Ward, David Begg; Nhóm giảng viên khoa kinh tế học Đại học Kinh tế Quốc dân (biên dịch), Hồ Đình Bảo (hiệu đính)
H. :Thống kê,2007
327 tr. ;27 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 330.076
Số bản sách: (10) Tài liệu số: (0)
3
Bài tập kinh tế học vi mô /Damian Ward, David Begg ; Nhóm giảng viên Khoa kinh tế đại học kinh tế quốc dân (biên dịch)
H. :Thống kê,2007
150 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 338.507 6
Số bản sách: (4) Tài liệu số: (0)
4
Bài tập kinh tế học vĩ mô /Damian Ward, David Begg ; Nhóm giảng viên Khoa kinh tế đại học kinh tế quốc dân (biên dịch)
H. :Thống kê,2007
159 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 339.076
Số bản sách: (4) Tài liệu số: (0)
5
Chỉ nam của các nhà kinh tế. : Hoàng Lâm, Thanh Anh (biên soạn). Tập 1 /
H. :Nxb. Hà Nội,2006
188 tr. ;21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 330
Số bản sách: (5) Tài liệu số: (0)