Dòng Nội dung
1
Đô-la hay lá nho? :Lột trần cô nàng kinh tế học /Charles Wheelan; Thanh Hương, Bích Ngọc dịch
Hà Nội :Lao động - Xã hội,2008
417 tr. ;21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 330
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
2
E-commerce :business on the Internet /Constance H. McLaren, Bruce J. McLaren
Cincinnati :South-Western Educational Pub.,2000
xii, 291 p. :col. ill. ;28 cm
Ký hiệu phân loại (DDC): 380
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
3
"Khóa"… để vận hành hiệu quả hơn /Đặng Đức Thành
Hà Nội :Thanh niên,2014
173 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 364.132 3
Trình bày nguồn gốc, nguyên nhân phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Bên cạnh đó, đề xuất một số biện pháp "Khóa" chặt chẽ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng và chống tham nhũng của nước ta hiện nay.
Số bản sách: (4) Tài liệu số: (0)
4
10 esves az Informatikai Kar 2003 - 2013
Budapest :ELTE Infomatikai,2013
192 p. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
5
101 diệu pháp kinh doanh /Kính Nghiệp (biên soạn)
H. :Thanh niên,2007
378 tr. ;21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658
Số bản sách: (4) Tài liệu số: (0)