Dòng Nội dung
1
37 tình huống quản lý nhân sự điển hình trong doanh nghiệp :Sổ tay giám đốc /Lê Anh Cường, Nguyễn Kim Chi
H. :Lao động Xã hội,2005
158 tr. ;21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Giới thiệu 37 tình huống quản lý nhân sự điển hình trong doanh nghiệp : "Chiến lược con người" trong kinh doanh, vạch chiến lược thu hút nhân viên thành công, tuyển dụng và thuê những nhân viên giỏi...
Số bản sách: (14) Tài liệu số: (0)
2
6 Sigma chiến lược đối với các nhà vô địch :chìa khóa dẫn đến lợi thế cạnh tranh bền vững /Đặng Kim Cương
Hà Nội :Lao động - Xã hội,2007
181 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.8
Nói về cách các thước đo và quá trình quản lý giá trị khách hàng có thể được sử dụng như thế nào để nhận diện và định hướng các dự án 6 sigma, làm sao để 6 sigma có trách nhiệm hơn với giá trị khách hàng mục tiêu.
Số bản sách: (10) Tài liệu số: (0)
3
Áp dụng kế toán quản trị tại doanh nghiệp Việt Nam / Nguyễn Quốc Hưng // Tạp chí Kế toán & Kiểm toán . - 2019. - Tr. 32 - 33,34,35. - ISSN:


4 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 657.4
Khái niệm Kế toán quản trị được chính thức thừa nhận trong luật kế toán năm 2003.Tuy nhiên, việc vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp còn hạn chế và gặp khó khăn.Do đó, ở đây bài viết dựa trên kết quả điều tra 542 doanh nghiệp để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng kế toán quản trị ở Việt Nam.
Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)
4
Bài tập & Bài giải Kế toán Quản trị / Phạm Văn Dược, Đào Tất Thắng
Tp. Hồ Chí Minh : Lao Động, 2013
240 tr. ; 24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.15076
Cuốn sách biên soạn phù hợp nội dung chương trình môn học Kế toán Quản trị. Gồm hai phần bài tập và bài giải.
Số bản sách: (5) Tài liệu số: (0)
5
Bài tập quản trị sản xuất /Nguyễn Thanh Liêm ; Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Thị Minh Hằng
Tp. Hồ Chí Minh :Tài chính,2007
246 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.507 6
Hệ thống bài tập bao quát những vấn đề chủ yếu của các lĩnh vực trong chức năng sản xuất như: Năng suất, tổ chức sản xuất, bố trí sản xuất, quản lý kỹ thuật, chiến lược sản xuất, hoạch định tổng hợp, quản lý vật liệu, ...
Số bản sách: (10) Tài liệu số: (0)